Susanne Lindberg

Susanne Lindberg disputerar den 10 april på detta

För att digitala tjänster ska utformas på bästa sätt är det i dag vanlig att involvera användaren i designprocessen.

Men det finns stora etiska utmaningar med detta, särskilt när det handlar om utvecklingen av digitala hälsotjänster.

Forskningsprojeket LiwS (Living with Schizophrenia) syftade till att designa DPS (Digital Peer Support), det vill säga ett digitalt kamratstöd, för personer som diagnostiserats med schizofreni och som inte har kunnat återgå till ett normalt liv efter sjukdomsuppkomsten.

Men det finns sätt att tackla dessa etiska dilemman, visar forskning från Högskolan i Halmstad.

Läs mer hos forskning.se.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2018-04-08 14:59
Peer-support eller kamratstöd har inte bevisad effekt ännu och det finns problem med internet t.ex scientologer kan ge kamratstöd om att sluta med medicinerna. Obevakad peer-support kan vara problematisk ibland. Klart att det går att bannlysa och radera men det kan skapa andra problem. Vissa blir förbannade när något de skrivits har raderats. Jag tror appar mot de viktigaste symptomen, som stress, psykos, ångest och sömnproblem är viktigare än peer support. Det som saknas idag är väl kurserna sjukdomshantering, familjeutbildning och Ett självständigt liv. Kan nog ge halvering minst av psykoserna. En så enkel sak som en självhjälpsbok om psykossjukdomar vore viktigt både för patienter och anhöriga att få. Alla har inte dator.

Du har inte rätt att posta kommentarer