Hannes Qvarfordt, RSMH

Sedan några år har ett nytt fenomen uppstått i brukarrörelsens samverkan med psykiatrin.

Inspirationen är främst hämtad från Holland och några anglosaxiska länder, och det handlar om en sorts kamratstöd, benämnt ”peer support”, inbäddat i den psykiatriska verksamheten.

Både psykiatrin och delar av brukarrörelsen anser att det är en framgångssaga som har gett goda resultat.

Det är säkerligen i många fall korrekt, eftersom ett gott kamratstöd många gånger kan ha mycket stor betydelse för en psykiskt illamående människas återhämtning.

Det finns emellertid också baksidor med modellen, som brukarrörelsen i alldeles för hög grad har valt att bortse från.

Läs mer i RSMHBloggen.

Kommentarer   
Geta
#2 Geta 2018-04-13 21:04
Jag tror att det inte fungerar om peer support ger sig ut för att vara frisk och att hen har löst alla problem. Då blir det inte jämlikt.
Admin1
#1 Admin1 2018-04-13 15:07
Jag tror att peer support skall främst inrikta sig på saker som psykiatrin hoppar över som: ekonomi, bostad, hjälp man kan få via kommunen, hur man får sysselsättning eller arbete. Följa med till en träffpunkt och titta vad som erbjuds där. Berätta om boendestöd och Personligt Ombud, som kan hjälpa en. Berätta om kurser som sjukdomshantering, familjeutbildning, KBT och ESL. Tipsa om böcker.
Sedan 6 månader efter utskrivning kan peer support vara bra för självmordsrisken är förhöjd då.

Du har inte rätt att posta kommentarer