Fredagen den 13 april samlades drygt 70 personer från Sörmlands läns kommuner och landsting på Safiren i Katrineholm, för att ta del av de reviderade riktlinjerna Vård och omsorg vid schizofreni.

Medverkade under dagen gjorde representanter från Socialstyrelsen, NSPH Sörmland, Landstinget Sörmland samt från Nationella vård- och insatsprogrammet för schizofreni.

Dagen hade ett fokus på anhöriga och avslutades med en uppskattad föreläsning av Åsa Konradsson Geuken, forskare vid Uppsala universitet och Karolinska Institutet och med anhörigerfarenhet.

Läs hos FOU Sörmland.

Du har inte rätt att posta kommentarer