En metaanalys har gjorts för att undersöka om det finns en koppling mellan ensamhet och psykos.

13 studier på 15600 personer fann en moderat koppling mellan ensamhet och psykos.

Resultatet tyder på en signifikant positiv koppling mellan ensamhet och psykos.

Studier i Australien tyder på att 80 % med psykosdiagnos hade känt ensamhet under ett år.

Studier saknas om ensamhet kan orsaka psykos.

Läs mer hos Medscape.(registrering krävs för att läsa artikeln)

Läs Abstract i Schizophrenia Bullentin.

Kommentarer   
Geta
#3 Geta 2018-05-05 17:33
Jag håller med om att det ibland kan vara bättre att vara ensam än att tvingas umgås med andra som man inte har valt.
Admin1
#2 Admin1 2018-05-04 18:38
Tror det här med ensamhet är komplext. Det finns positiv och negativ ensamhet. Positiv ensamhet är när man slipper träffa jobbiga personer, som man mår dåligt av. Kritik och skäll kan ju utlösa psykoser. Negativ ensamhet är när man inte träffar personer man mår bra av. Man måste göra den skillnaden tror jag för att få korrekta resultat.
Geta
#1 Geta 2018-05-04 17:43
Schizofrena ska vara de ensammaste bland människorna.

Du har inte rätt att posta kommentarer