I höst kan den som är anhörig till en person med psykos gå en utbildning i Jönköpings Län.

Ett sätt för att träffa andra anhöriga och lära sig situationen kan hanteras.

Läs mer hos SVT.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2018-09-16 18:50
Familjeutbildning är en viktig behandling, som minskar psykossymptom och psykoser hos patienten. Dessutom finns familjeintervention för de familjer som stressar patienten. Det är nog bara 4 % i Sverige som får familjeutbildning. Att man började med familjeutbildning berodde på att det upptäcktes att de som bodde hos föräldrarna fick fler psykoser än de som levde ensamma. Man menade att föräldrarna utlöste psykoser. Visst kan det ske, men föräldrarna kan upptäcka en psykos och se till att man blir inlagd. 50 % av psykoserna ger inte inläggning och det kan ju hända om man bor ensam. Så den saken borde undersökas närmare.

Du har inte rätt att posta kommentarer