Vi är nästan alla berörda. 3 av 4 har egen erfarenhet eller står nära någon med psykisk ohälsa.

Men hur bemöter man oroliga anhöriga i vården?

Hur kan man få en effektivare vård genom att involvera anhöriga?

Och hur hanterar man sekretessen?

Det här är en film skapad för att ge tips och råd till dig som möter anhöriga i ditt yrke - och ge verktyg till en effektivare vård.

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa

Du har inte rätt att posta kommentarer