Fredrik Gothnier

Brukarinflytande. Det är något jag har jobbat med som samordnare för brukarrevisioner i några år nu. 

Att kunna bestämma över sin vård, sitt boende eller sin sysselsättning gör, som jag upplever det, bara patienter och brukare* lyckligare.

Att inte bara bli tillsagd utan själv få hålla i rodret, ibland med kunnigt folk bakom en som ger råd, ser jag som en nödvändighet för att människor ska bli lyckligare.

Ett annat ord för det är brukarinflytande.

Läs mer i RSMHBloggen.

Brukare är ett ord för personer som använder stöd från samhället. När det gäller personer med psykisk ohälsa kan det handla om till exempel psykosociala stöd från kommunerna, såsom boendestöd och sysselsättningsverksamheter.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2019-02-13 19:53
Brukarinflytandet är nog viktigast för gruppboenden eftersom man tillbringar 100 % av tiden där. Landstingspsykiatrin kanske man tillbringar enstaka procent av tiden hos. Det finns folk här som haft stora problem med både personal och andra brukare på gruppboenden så att man flyttat därifrån. Det är nog några stycken här. Sedan gruppboenden ses av de som bor där inte som vård utan boende med boendestöd. Nu anställer en del kommuner psyksjuksköterskor till gruppboendena och det är en förbättring, men vårddelen bör nog förstärkas på gruppboendena.

Du har inte rätt att posta kommentarer