Eva Friberg, socionom, verksam som kurator och Anders Rydell, leg psykolog, specialist i organisationspsykologi.

Standardiseringen av den psykiska hälsovården nöter ned och fördärvar för både patienter och personal, skriver socionom Eva Friberg och psykolog Anders Rydell.

Läs mer i GP. Tack Geta för tipset!

Det är inte standardiseringen av den psykiatriska vården som är problemet, faktum är att patienterna har mycket att vinna på en sådan, skriver Ragnar Bern, psykolog i GP.

Kommentarer   
Geta
#2 Geta 2019-03-28 15:58
Skapa inte falska motsättningar i den psykiatriska vården.

https://www.gp.se/debatt/skapa-inte-falska-mots%C3%A4ttningar-i-den-psykiatriska-v%C3%A5rden-1.14225703
Admin1
#1 Admin1 2019-03-21 16:27
Det har kritiserats tidigare att psykoterapi och psykosociala behandlingar inte varit standardiserade för de som ger terapin har förändrat den och då blir effekten osäker efter det är inte samma behandling som hade bevisad effekt. Det är därför man börjat med standardisering, som de är upprörda över. Men jag tycker att standardisering är rätt och lika viktig som att en tablett Abilify 10 mg verkligen innehåller 10 mg Abilify och inte 5 mg eller 20 mg. Man vill säkerställa effekten via standardisering.

Du har inte rätt att posta kommentarer