Musikbojen bekostar musikterapeuter till behövande barn och unga. Foto: musikbojen.se

Från att ha legat efter övriga Europa används nu musikterapi som behandlingsform allt oftare i Sverige.

Intresset för musikterapi som behandlingsform i Sverige ökar hos både vård- och omsorgspersonal och hos allmänheten.

Läs mer hos Sveriges Radio. Tack Geta för tipset!

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2019-05-01 19:20
Från Cochrane 2017:
Måttliga till lågkvalitativa bevis tyder på att musikterapi som ett tillägg till standardvård förbättrar allmänt tillstånd, mentala tillstånd (inklusive negativa och allmänna symptom), social funktion och livskvalitet för personer med schizofreni eller schizofreni-liknande störningar. Effekterna var emellertid inkonsekventa mellan studierna och berodde på antalet musikterapinsessioner och kvaliteten på den tillhandahållna musikterapin. Ytterligare forskning bör ta itu med de långsiktiga effekterna av musikterapi, dosresponsrelationer samt relevans av utfallsåtgärder i samband med musikterapi.

https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD004025.pub4/full?highlightAbstract=withdrawn%7Cschizophreni%7Cmusic%7Cschizophrenia%7Ctherapy%7Ctherapi
Geta
#1 Geta 2019-05-01 19:05
https://sv.wikipedia.org/wiki/Alexitymi

Du har inte rätt att posta kommentarer