Schizofreniförbundet har utvecklat en utbildning som vänder sig till olika yrkesgrupper som möter dysfunktionella familjer med barn.

Inom socialpsykiatrin i Södertälje har man som en av de första kommunerna i Sverige börjat driva utbildningen i egen regi.

Läs mer hos Södertälje Kommun.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2019-05-08 19:04
Det är bara 4 % av kvinnorna med psykossjukdom som har hemmavarande barn. För män är siffran 2 %. Men det är klart är man sjuk så distraherar det den uppmärksamhet som barnet får på ett ofta negativt sätt. Psykiatrin har oftast idag föräldrastöd att erbjuda:

Föräldrastöd

Ges till de med schizofreni, som har barn hemma. Innebär att stärka förmågan att vara förälder och stödja skyddande faktorer för barnet. Föräldrarna får också psykosociala behandlingar för att bli så friska, som möjligt.

Du har inte rätt att posta kommentarer