Personliga ombud finns för personer över 18 år med långvarig psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar som innefattar svårigheter i vardagslivet.

Ombuden arbetar även med att synliggöra och påtala strukturella brister i välfärdssystemen som försvårar återhämtning för personer med psykiska funktionsnedsättningar/ohälsa.

Läs mer i Smålands Dagblad.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2019-06-12 20:35
De som blir nekad sjukersättning brukar skaffa personligt ombud för att överklaga beslutet till Försäkringskassan. En del här har personligt ombud, men aldrig de som bor på gruppboende.
Har man godman eller förvaltare så fungerar denne, som personligt ombud också. En godman sköter inte bara ekonomin utan också andra problem som kan dyka upp.

Du har inte rätt att posta kommentarer