Jimmie Trevett, ledamot i RSMH:s förbundsstyrelse

Brukarinflytandet måste öka i den psykiatriska vården.

Forskningen är entydig – resultaten av all vård och behandling blir bättre när patienten är med och beslutar om sin egen vård.

Patienter som har inflytande och känner sig delaktiga får en ökad känsla av sammanhang och blir fortare friska.

Den erfarenhetsbaserade kunskapen är det viktigaste vi har och den behöver bättre tas tillvara.

Läs mer i RSMHBloggen.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2019-09-23 19:01
Patientdelaktighet fanns nog lagstiftad redan på 80-talet. Minns en skämtteckning då med en inlagd patient i en säng, som sa: Doktorn, jag vill ha min ormsalva. Det fanns då på hälsokosten ormsalva om jag minns rätt.

Vid allvarlig psykisk sjukdom finns problem dels pga kognitiva brister, men också pga att det är ett svårt område. Antipsykotika är ganska lika i effekt utom Clozapine, Olanzapin, Risperdal och Solian, som är starkast. Man skulle kunna få välja om man behöver ett starkare eller ett av de svagare eftersom de är ganska likvärdiga. Beträffande brukarspecialist som konsult till IVO borde idealet vara att personen förutom brukarerfarenhet helst är läkare eller sjuksköterska. Då skulle det kunna bli riktigt bra.

Du har inte rätt att posta kommentarer