Det är hög tid att Sverige erkänner musikterapins hälsofrämjande insatser, skriver flera debattörer, däribland Max Martin och Anne Sofie von Otter.

Läs mer i Dagens Medicin.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2019-11-19 16:53
De viktigaste terapin vid schizofreni är antipsykotika och sedan psykosociala behandlingar, som sjukdomshantering, familjeutbildning, familjeintervention och Ett självständigt liv. De minskar symptom och psykoser. Musikterapi kommer sedan och särskilt vid kommunikationssvårigheter. Bäst vore om man tog fram en musikterapiapp, som kunde få större spridning än själva musikterapin kan.

Du har inte rätt att posta kommentarer