Nu utreds funktionen god man och förvaltare av regeringen.

RSMH har fått möjlighet att bidra med erfarenheter och synpunkter om hur det fungerar idag och hur det skulle kunna bli bättre.

Därför vill vi gärna ha hjälp av dig som har erfarenhet av att ha god man eller förvaltare.

Du kan bidra med dina erfarenheter i en enkät. Enkäten hittar du här. Du kan självklart vara anonym.

Frågorna i enkäten handlar om hur kontakten med din god man eller förvaltare ser eller sett ut, hur mycket du fått vara med och bestämma och hur du upplevt att gode mannen/förvaltaren skött sitt uppdrag.

Det finns också möjlighet att lämna egna synpunkter.

Läs mer hos RSMH.

Du har inte rätt att posta kommentarer