En metaanalys bekräftade att kognitiv rehabilitering var effektiv både kognitivt samt funktionellt och potentiellt användbar för alla patienter med schizofreni, även de som drabbades hårdast.

En aktiv och utbildad terapeut, strukturerad utveckling av kognitiva strategier och integration med rehabilitering var viktiga ingredienser i effekten.

Kognitiv rehabilitering är en evidensbaserad behandling, som bör användas och rekommenderas mer som standardterapi vid schizofreni.

Läs mer i JAMA Psychiatry.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2021-05-16 16:17
Ja, tydligen kognitionen 30 % bättre och funktionsförmågan 20 %. Tidigare har det sagts kritiskt om detta och effekten orsakades av att man gjorde om detta test. Det är de som vill jobba som kanske har störst nytta, samt kanske de på gruppboende, som kanske kan klara eget boende efteråt.
Geta
#1 Geta 2021-05-16 15:55
Går det verkligen att träna upp kognitionen vid schizofreni?

Du har inte rätt att posta kommentarer