Med stor sorg kan vi meddela att Filipe Costa, en viktig och stridbar röst och en pionjär inom svensk psykiatri och socialpsykiatri har gått ur tiden.

I sitt yrke som psykiater menade Filipe Costa att det viktigaste för människors mående var att hela vardagen måste fungera – boende, sysselsättning och bemötande, snarare än mediciner.

Han var också en stor förespråkare för jämlikhet mellan patient och vårdgivare, för att personer med psykisk ohälsa ska må bättre behövs ett förhållningssätt som gör att personalen lyssnar på patienten och ger vården ett meningsfullt innehåll, menade han.

För sitt reformarbete har han ibland kallats psykiatrins Che Guevara.

Läs mer hos RSMH.