Idag är antalet kommuner med personligt ombud för personer med psykisk ohälsa, PO, färre än de var för tio år sedan.

Ett stort tapp skedde efter 2019 och då särskilt hos kommunerna i Örebro län.

I Sydnärke är det tydligt att tidigare PO och ansvarig på Kumla kommun har olika syn på vilket stöd som personer med psykisk ohälsa behöver.

Läs mer hos RSMH.

Du har inte rätt att posta kommentarer