Om rätten till medicinfrivård, skriver RSMH:s förbundsordförande, Barbro Hejdenberg Ronsten.

Hon tar exempel från Norge och prostatacancervården.

Läs mer hos RSMH.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2021-09-08 12:20
Det finns psykosociala behandlingar mot schizofreni, som minst halverar psykoser. Det är sjukdomshantering, familjeutbildning och familjeintervention, men kanske bara 10 % får detta och ingen upprörs av det. Den är nog ganska billig. Psykoterapi är ganska dyr KBT är billigast och kostar väl 10000 kr per person och behandling. Antidepressiva 200 kr per halvår. Idag finns appar för olika psykiska diagnoser, men de används bara en längre tid av 4 %. Tror inte psykoterapeuter räcker till om alla skall ha psykoterapi.
Geta
#1 Geta 2021-09-06 18:16
Är det inte frivilligt att ta antidepressiva i Sverige? Kan man bli tvångsvårdad om man inte gör det?

Du har inte rätt att posta kommentarer