NSPH Stockholms län har sex anställda peer supporter som anlitas av kommunen.

En av dem som får stöd är Maria Tornéus.

Hon säger till Revansch att peer support gett henne en röd tråd i livet, och en medvetenhet om sina rättigheter.

Läs mer hos RSMH.

Du har inte rätt att posta kommentarer