Nästan alla sorters familjeintervention kan förhindra återfall vid schizofreni, enligt en systematisk översikt och metaanalys i The Lancet Psychiatry.

Elva sorters familjeintervention testade via totalt 90 randomiserade kontrollerade studier med 10 340 deltagare jämfördes i metaanalys.

Med undantag för krisorienterade interventioner och familjeutbildning med två träffar eller färre, jämfört med behandling som vanligt, minskade alla insatser frekvensen av återfall efter 12 månader.

Jämfört med den vanliga  behandlingen varierade oddskvoterna från 0,18 till 0,63 för enbart familjeutbildning respektive samhällsbaserade insatser som involverade familjemedlemmar.

Familjeutbildning bör ges till alla som en enkel men mycket effektivt behandling.

Läs mer i HealthDay.

Kommentarer   
björk
#2 björk 2022-02-27 20:17
Vi hade 7 samtal där jag sade ni pratar ett språk
som är sjukt. Ingen fattade vad jag menade.
Men det står sej fortfarande. Han är en mästare på att vinkla
min pappa och övertala med förkrossande auktoritet.
Det är nästan lite Djävulusiskt över det hela.
Att resultatet av mötena fick såna katastrofala följder.
Att man litade på en blind man.
8). Att skicka en stinger åt ingenstans. Snacka om att va styv i korken.

Ingen hänsyn ingen respekt nån stans.. :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x
Geta
#1 Geta 2022-02-27 13:39
Alla anhöriga vill inte deltaga i familjeutbildning.

Du har inte rätt att posta kommentarer