Allt fler personer med funktionsnedsättning får LSS-insatser.

För första gången på många år är det dock färre som får kommunalt beviljad personlig assistans.

Mellan 2020 och 2021 uppgick minskningen till 13 procent bland barn upp till 12 år, visar nya siffror från Socialstyrelsen.

Totalt hade 76 700 personer den 1 oktober 2021 minst en insats enligt LSS, vilket var 900 fler än året innan.

Av de totalt tio LSS-insatser som kan beviljas är daglig verksamhet och boende för vuxna vanligast.

Läs mer hos Socialstyrelsen.

Du har inte rätt att posta kommentarer