Allt fler vänder sig till kyrkorna för samtalsstöd.

Men kyrkan kan inte täcka upp för alla brister i samhället.

På en del församlingars hemsidor hänvisas den som söker själavård till jourhavande präst.

Detta är en missuppfattning! Jourhavande präst är en krissjälavård och ersätter inte den vanliga församlingssjälavården.

Läs mer i Kyrkans Tidning.

Du har inte rätt att posta kommentarer