Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknade tillstånd innefattar rekommendationer inom områdena tidiga åtgärder, delaktighet, utbildning, psykologisk behandling, kognitiv/social träning, arbete, boende och samordning.

Du kan ladda ner riktlinjerna och läsa dem hos Socialstyrelsen.

Du har inte rätt att posta kommentarer