Socialstyrelsens nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd publicerades i februari 2011.

De är avsedda i förs­ta hand för chefer som ett stöd för styrning och ledning inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Riktlinjerna syftar också till att stödja införandet av evidensbaserade metoder.

Riktlinjerna är de första officiella rekommendationerna i Sverige om insatser som bör finnas tillgängliga.

Insatserna bör, enligt Socialstyrelsens rekommendationer, ges i tillägg till lämplig läkemedelsbehandling för att minimera symtomen, förbättra funktionsförmågan och förbättra prognosen.

Riktlinjerna omfattar insatser från både kommun och landsting och förutsätter ett nära samarbete mellan huvudmännen.

I dag finns inte alla insatser som riktlinjerna rekommenderar tillgängliga inom psykiatrin eller socialtjänsten.

Samtidigt finns det anledning att tro att många av de insatser som ges i dag inte har stöd i forskningsresultat.

Läs mer i Läkartidningen. Tack Geta för tipset!

Du har inte rätt att posta kommentarer