Regeringen beslutar att ge Socialstyrelsen i uppdrag att stödja kommuner och landsting i arbetet med att föra ut myndighetens nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd.

Läs mer på Regeringens hemsida.

Du har inte rätt att posta kommentarer