Om patienterna är mer delaktiga i vården, blir de nöjdare med den och får bättre kunskap om sin sjukdom.

När det gäller personer med schizofreni måste vården bli bättra på att ta tillvara den sjukes och de anhörigas möjlighet att medverka. Sid 4

För personer med svårbehandlad schizofreni är klozapin det läkemedel som har bäst effekt.

Läkemedlet minskar även risken för självmordsbeteende. Det visade SBU nyligen i en rapport. Sid 16.

Läs artiklarna i SBU:s tidning Medicinsk Vetenskap & Praxis.

Du har inte rätt att posta kommentarer