CJ

Olika länder har olika rekommendationer för behandling av schizofreni och det kan finnas även olika riktlinjer i samma land.

Detta kan skapa förvirring om vad som egentligen är rätt.

En grupp experter har nu tagit riktlinjer för vad rekommendationerna skall omfatta i vårdhänseende. Dessa riktlinjer finns som pdf-fil och är ganska kortfattade.

Läs mer hos Cambridge Journals.

Du har inte rätt att posta kommentarer