Anhöriga till personer med psykos eller schizofreni behöver mer hjälp och stöd från sjukvården i England enligt deras motsvarighet till svenska SBU - NICE.

NICE har uppdaterat sina rekommendationer om schizofrenivård från 2002.

De nya riktlinjerna trycker mer på tidigare upptäckt och behandling och har ett ökat fokus på återhämtning på längre sikt.

Vårdcentralerna skall sända till psykiatrin personer som lider och har nedsatt socialförmåga.

Också vid korta psykotiska besvär och beteende som tyder på psykos samt personer med syskon eller föräldrar som haft psykos.

Läs mer hos Nursing Times.