NICE

Den engelska myndigheten NICE har kommit med en kvalitetsstandard för vården av schizofreni med 8 punkter:

  • Årlig hälsokontroll för att upptäcka kroppsliga sjukdomar (bara tredjedel får detta)
  • Bättre stöd till de med schizofreni, som vill jobba.
  • Clozapine till de som får dålig effekt av antipsykotika
  • Diet- och motionsprogram samt stöd för att sluta röka.
  • Nyinsjuknade skall få behandling av enhet för tidig behandling av psykoser inom 2 veckor.
  • KBTp mot psykossymptom till de som har problem med psykossymptom.
  • Familjemedlemmar till vuxna med schizofreni erbjuds familjeintervention.
  • Utbildnings- och stödprogram för anhöriga.

Läs mer hos NICE.  

Läs också pressmeddelandet.

Intressant kritik från The Mental Elf

Kommentarer   
Admin1
#5 Admin1 2015-03-19 17:54
The Mental Elf har synpunkter på dessa 8 punkter och tycker det mesta är fel eller delvist fel;

http://www.thementalelf.net/mental-health-conditions/schizophrenia/psychosis-and-schizophrenia-in-adults-new-quality-standard-from-nice/

Kognitiv rehabilitering saknas och han vill skilja manliga och kvinnliga patienter för att minska risken för övergrepp.
Geta
#4 Geta 2015-02-13 18:04
Det var vad man trodde förr- att det var bra att äta upp sig, när man var nervös.
Admin1
#3 Admin1 2015-02-13 17:58
Att minska på stress, ångest och sömnproblem är säkert också viktigt. Alla dessa symptom kan förvärra psykotiska symptom. Sedan en skum sak. De två antipsykotiska medlen med bäst effekt ger kraftig viktökning. Så att vara fet har kanske antipsykotisk effekt. :-x Var det inte Caesar som ville helst ha feta personer omkring sig.
Geta
#2 Geta 2015-02-13 17:25
Man begär att behandling ska bota schizofreni. Annars räknas det inte. Att trösta och lindra är också sjukvårdens uppgift.
Admin1
#1 Admin1 2015-02-13 17:04
I fjol kom en utvärdering av KBT mot psykos, där alla undersökningar som gjorts slogs ihop. Då kom man fram till att KBT mot psykossymptom saknade effekt. Forskarna tyckte att NICE inte skulle rekommendera KBT mot psykossymptom, men det fortsätter de med tydligen.

http://www.viska.se/index.php/nyheter1/11-beteendeterapi/5017-kbt-mot-schizofreni-utan-effekt

Tror själv att vid besvärande psykossymptom, som många har och 50 %, så kommer man framöver testa Clozapine. I Sverige får 30 % Clozapine medan i Kina får 65 %. Jag tror kineserna har rätt här att använda det starkaste preparatet.

Du har inte rätt att posta kommentarer