Svenska SBU har kommit utvärderingen: Åtgärder för att stödja personer med schizofreni att förändra ohälsosamma levnadsvanor.

Schizofreni är i de flesta fall en kronisk och invalidiserade psykisk sjukdom.

Medellivslängden är i genomsnitt 15 år kortare för män och 12 år kortare för kvinnor än för den övriga befolkningen.

Rökning, missbruk av alkohol och droger, bristfällig kosthållning samt brist på fysisk aktivitet är viktiga bidragande orsaker till en hög grad av andra samtidiga sjukdomar, till exempel diabetes typ 2 och kardiovaskulära sjukdomar.

SBU säger:

Motion- och dietprogram har liten effekt på vikt, BMI och livskvalité.

Rökavvänjningsmedlen Champix och Zyban ger ökad rökfrihet.

Läkemedel mot missbruk saknar bevisad effekt vid schizofreni, därför studier saknas, men har effekt hos normala missbrukare.

Läs utvärderingen hos SBU.

Kommentarer   
Admin1
#3 Admin1 2015-03-12 12:55
Tror att chansen att förbättra levnadsvanor är störst på gruppboenden där man kan påverka kost och motion.

50 % har daglig sysselsättning och där kunde man ha en timmes motionspass per dag som är öppet för andra med sjukersättning.

Att ge RSMH pengar för friskvård och t.ex snabbutbilda 1-2 medlemmar i friskvård, som sedan leder promnenader och annat. Om RSMH:are med sjukersättning får lönebidragsjobb så kostar det inte mycket.
Geta
#2 Geta 2015-03-11 13:28
Det är bättre att vara fet med god kondition än att vara mager med dålig kondition.
Admin1
#1 Admin1 2015-03-11 12:56
Kritisk mot en sak och det är att motion och diet inte gav så stor effekt, men man hade inte studerat livslängd utan vikt- och välbefinnande. Inte omöjligt att diet- och motion kan förlänga livet utan att vikten påverkas så mycket. Kom nyligen en undersökning om att motionsbrist var farligare än fetma.

Men det bästa att satsa på är nog förbättrad missbruksvård och rökavvänjning. Har kommit rapporter att de kan stå för 75 % av överdödligheten vid schizofreni. Missbrukare har lägre livslängd i Finland blir de ungefär 50 år.

Du har inte rätt att posta kommentarer