Schizofreniförbundets synpunkter på Socialstyrelsens remissversion

Synpunkterna har framtagits i dialog mellan förbundsstyrelsen, medlemmar i förbundet och Erfarenhetsgruppen (=personer med egenerfarenhet av schizofrenidiagnosen som är ett stöd i styrelsens arbete och som regelbundet deltar i styrelsens sammanträden).

Läs remisssvaret, som pdf-fil.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2018-01-23 17:56
Remissförslagen var väldigt bra. Det är väl Lennart Lundin, som är psykolog som skrivit det. Det märks när någon kan det som det skrivs om. Beträffande förebygga kroppslig ohälsa erbjuder Apoteket AB hälsosamtal för 800 kr. Kan ju vara ett alternativ om psykiatrin betalar om de själva inte hinner med detta. Tror också Apoteken kan erbjuda läkemedelssamtal mot betalning. Så psykiatrin kan köpa tjänster av andra om de inte själva hinner med.

Du har inte rätt att posta kommentarer