Se tabellen i naturlig storlek

Sjukdomen går i skov och karakteriseras av hallucinationer, vanföreställningar och funktionsnedsättning. 

Vid schizofreni är förmågan till arbete, utbildning och socialt samspel reducerad.

Patienter med schizofreni har 15–20 års kortare livslängd till följd av kroppsliga sjukdomar, t ex kardiovaskulära. 

Stigmatisering och diskriminering av personer med schizofreni är vanlig.

Schizofreni är behandlingsbar med en kombination av antipsykotiska läkemedel och psykosociala insatser.

Vård- och stödsamordning, boendestöd, utbildande insatser (psykoedukation) och individanpassat stöd till arbete är effektiva strategier för att öka funktionsnivån.

Läs mer i Läkartidningen. Tack Geta för tipset!

Du har inte rätt att posta kommentarer