Det har kommit en rykande färsk remiss om schizofrenivården.

RSMH vill gärna ta emot just dina synpunkter på hur vården vid psykos och schizofreni kan förbättras!

Senast 2 mars.

  • Vad är viktigt för att få rätt vård?
  •  Var ges den bästa hjälpen?
  •  Vilka insatser fungerar bäst respektive sämst?

Läs mer hos RSMH: