Austedo är rekommenderat i USA mot tardiv dyskinesi

The American Psychiatric Association (APA) har kommit med nya evidensbaserade riktlinjer för behandling av schizofreni.

Fokus på bedömning och behandlingsplanering, som är viktig för personcentrerad vård och inkluderar läkemedelsbehandling med fokus på Clozapine samt tidigare rekommenderade och nya psykosociala interventioner.

Clozapine rekommenderas också för de med stor risk för aggressivitet.

Vid tardiv dyskinesi rekommenderas läkemedel, som finns i USA mot detta, som Austedo.

Läs mer hos Medscape.

Du har inte rätt att posta kommentarer