Sömnstörningar ingår ej som diagnostiskt krav för schizofreni, trots att sömnstörningar finns hos minst 80 %.

Personer med schizofreni med sömnstörningar lider oftare av psykotiska upplevelser, depressiva symtom och ångest och lägre livskvalitet.

Melatonin är en av de mer effektiva behandlingarna för att förbättra sömnkvaliteten och effektiviteten hos patienter med schizofreni jämfört med placebo.

Däremot har inte melatonin studerats för kvinnor, som passerat klimakteriet.

Läs mer hos HCPLive.

Störd sömntid vid schizofreni är sannolikt mer relaterad till ljusexponering än till inneboende biologiska faktorer har forskare bl.a från Umeå kommit fram till.

Genom ljustillförsel kan sömnen förbättras och genom ljusmätning.

Docent Katharina Wulff från Umeå universitet i Sverige sa:

"Med dessa teknologier till hands kan svaret på de kraftiga säsongsbetonade dagsljusförändringarna här i norra Sverige potentiellt spåras av individer och bearbetas genom matematisk modellering för personliga ljusregimer när kompletterande ljus krävs."

Läs mer hos MedicalXpress.

Psykiska symtom och mardrömmar identifierades som unika sömnstörningar hos personer med schizofreni och dålig ekonomi  visade sig också påverka deras sömn.

Sovkvaliteten hos personer med schizofreni tenderar att vara dålig, vilket identifieras av testet PSQI, även om de kan ha en positiv uppfattning om deras sömnkvalitet.

De flesta tycktes föredra att ta sömnmedel för att ta itu med sina sömnproblem, vilket kan bero på begränsad kunskap om alternativ. 

Sjukvårdspersonal bör få utbildning i icke-farmakologiska tillvägagångssätt för att stödja sina patienters problem med sömnen.

Läs mer hos BMC Psychiatry.

sömnspindel

En sömnmedicin Lunesta har tidigare ökat sömnspindlarna

Sömn är viktigt för att minnas saker.

Sömnspindlar, som är korta utbrott hjärnaktivitet och tros ge forskarna större förståelse för kognitiva störningar och ge nya behandlingsmöjligheter.

Sömnspindlar inträffar tusentals gånger per natt under sömnen. Spindlarna verkar spela en central roll när minnen under dagen skall flyttas till lagringen av långtidsminnen.

Personer med schizofreni har både problem med sömn och minne samt har också färre sömnspindlar.

Färre sömnspindlar verkar kopplad till genetisk risk för schizofreni. En forskare tror att det är något fel i regleringen av thalamus, som skapar problemet med sömnspindlar.

Med hjälp av tACS (strömstimulering av huvudets utsida) kunde forskarna när en sömnspindel kom skapa en identisk sömnspindel, som gjorde att minnet av rörelser förbättrades. 

Läs mer i The Scientist. En sömnmedicin kan öka sömnspindlar rapporterades 2013. Läs Viska:s Sömnproblem

Svårigheter att somna in eller vakna upp tidigt och dagtrötthet drabbar 80 % med schizofreni och finns före insjuknandet, vid återfall och vid positiva symptom.

Den optimala behandlingen av sömnproblem vid schizofreni är okänd.

En utvärdering av kliniska studier kom fram till att paliperidon, melantonin och eszopiklon (en variant av zoplikon) hade starkast bevis för effekt.

Sömnbesvär är ingen biprodukt till schizofrenin utan en sjukdom i sig och sömnstörningar kan vara av många olika slag,

Tre bra frågor att ställa:

  • Har du svårt att somna in?
  • Vaknar du mitt i natten och kippar efter luft?
  • Känner du dig trött eller utmattad efter uppvaknandet?

Vid behandling av sömnbesvär kan antipsykotika vara en trolig behandling för många.

Läs mer hos PsychiatryAdvisor.

Khai Chau

Fortfarande, senast idag, kunde jag se via Facebook, att folk inte ens känner till att bolltäcke finns – och ännu mindre vad det är!

Mycket illa, blev min spontana reaktion. 

Därför att om man inte ens vet om det, så kan man inte ansöka om det heller.

Läs mer i RSMHBloggen.