sömnspindel

En sömnmedicin Lunesta har tidigare ökat sömnspindlarna

Sömn är viktigt för att minnas saker.

Sömnspindlar, som är korta utbrott hjärnaktivitet och tros ge forskarna större förståelse för kognitiva störningar och ge nya behandlingsmöjligheter.

Sömnspindlar inträffar tusentals gånger per natt under sömnen. Spindlarna verkar spela en central roll när minnen under dagen skall flyttas till lagringen av långtidsminnen.

Personer med schizofreni har både problem med sömn och minne samt har också färre sömnspindlar.

Färre sömnspindlar verkar kopplad till genetisk risk för schizofreni. En forskare tror att det är något fel i regleringen av thalamus, som skapar problemet med sömnspindlar.

Med hjälp av tACS (strömstimulering av huvudets utsida) kunde forskarna när en sömnspindel kom skapa en identisk sömnspindel, som gjorde att minnet av rörelser förbättrades. 

Läs mer i The Scientist. En sömnmedicin kan öka sömnspindlar rapporterades 2013. Läs Viska:s Sömnproblem