Störd sömntid vid schizofreni är sannolikt mer relaterad till ljusexponering än till inneboende biologiska faktorer har forskare bl.a från Umeå kommit fram till.

Genom ljustillförsel kan sömnen förbättras och genom ljusmätning.

Docent Katharina Wulff från Umeå universitet i Sverige sa:

"Med dessa teknologier till hands kan svaret på de kraftiga säsongsbetonade dagsljusförändringarna här i norra Sverige potentiellt spåras av individer och bearbetas genom matematisk modellering för personliga ljusregimer när kompletterande ljus krävs."

Läs mer hos MedicalXpress.

Du har inte rätt att posta kommentarer