Sömnstörningar ingår ej som diagnostiskt krav för schizofreni, trots att sömnstörningar finns hos minst 80 %.

Personer med schizofreni med sömnstörningar lider oftare av psykotiska upplevelser, depressiva symtom och ångest och lägre livskvalitet.

Melatonin är en av de mer effektiva behandlingarna för att förbättra sömnkvaliteten och effektiviteten hos patienter med schizofreni jämfört med placebo.

Däremot har inte melatonin studerats för kvinnor, som passerat klimakteriet.

Läs mer hos HCPLive.

Du har inte rätt att posta kommentarer