Äldre med schizofreni kan delas upp i olika undergrupper som skiljer sig markant när det gäller andra sjukdomar och dödlighet, visar ny forskning på amerikanska krigsveteraner.

Studien inkluderade tre olika grupper: minimal sjuklighet (43 %), depression och kroppsliga sjukdomar (34,2 %) och missbruk (22,8 %).

Gruppen med depression och kroppsliga sjukdomar hade mycket mer än normalt (mer än 20 %)  hjärtinfarkt, kronisk hjärtsvikt, stroke, cancer, demens, artrit, njursjukdom, sömnstörningar, depression och tobaksberoende. Dessutom var andelen 60 % för kronisk obstruktiv lungsjukdom.

Missbruksgruppen hade mer än 70 % alkoholmissbruk, annat missbruk och tobaksberoende. De hade också höga frekvenser av KOL, hepatit C, kronisk smärta, sömnstörningar, depression och posttraumatisk stressyndrom.

Läs mer hos Medscape.

Vissa människor påverkas negativt av ensamhet, andra inte.

En grupp som haft det lite extra tufft under pandemin är unga människor.

Som vuxen är du bättre rustad att hantera påfrestningar och har varit med om motgångar förr, säger Aslak Iversen, psykolog och verksamhetschef inom öppenvården Psykiatri Halland.

Läs mer i Norra Halland.

Diabetesförbundet vill att det ska finnas diabetesteam där psykologer, kuratorer eller motsvarande kompetenser ingår, skriver ordförande Björn Ehlin.

Läs mer hos Dagens Medicin.

Enkäter för personer, som är psykiskt sjuka och de som nyligen har diagnostiserats under de senaste 12 månaderna; frågar om deras användning av mentalvårdstjänster och effekterna av regeringens åtgärder för psykisk hälsa under pandemin.

Läs mer hos Eufami.

Sedan pandemin har upprepade gånger rapporterats förhöjd dödlighet hos personer med schizofreni inlagda på sjukhus med covid.

En sårbar grupp på grund av flera problem – t. ex ofta kroppslig sjukdom, ofta nedsatt insikt och omdöme, svårare att få hälsovård och problem med att förstå och använda förebyggande åtgärder.

Syftet var att utvärdera om schizofreni i samband med covid-19 som kräver sjukhusvård ökade risken att bli intuberade, inlagda på IVA eller dö jämfört med personer inlagda med covid- 19 utan schizofreni.

En retrospektiv journalgranskning av 123 personer med schizofreni gjordes med matchade kontroller.

Även om vi fann förhöjda frekvenser av dessa resultat vid schizofreni, tillskrev vår analys dessa skillnader till att de bodde kollektivt, snarare än själva sjukdomen.

Läs mer hos Community Mental Health Journal.

Personer med psykos eller bipolär sjukdom löper markant ökad risk att bli inlagda på sjukhus och avlida i influensa, lunginflammation eller blodförgiftning.

Det visar forskning från Umeå universitet.

Läs mer hos forskning.se.