Mannen uppsökte akutsjukvård för smärtor i bröstet på Akademiska Sjukhuset, Uppsala.

Personal missbedömde situationen och mannen avled till följd av ett hjärtstillestånd.

Mannen hade schizofreni och pacemaker.

Läs mer i Uppsala Nya Tidning.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2018-02-25 17:04
Förr sa man att smärtkänsligheten var lägre än normalt, men den senaste undersökningen kom fram att smärtor är lika vanligt som hos andra.

En undersökning visar att 38 % med schizofreni har smärta och vanligaste smärtan är huvudvärk.

Smärtan har både kroppsliga och psykologiska orsaker vanligen i huvud, ben och rygg.

http://www.viska.se/nyheter1/14-symptom/7022-ar-okanslighet-for-smarta-vid-schizofreni-en-myt

Det man kanske kan ha problem med är att beskriva smärtan hur den är.
Geta
#1 Geta 2018-02-25 16:52
Det står att personer med schizofreni visar mindre symtom än andra. Vi har högre smärttröskel för vi har mest ont psykiskt.

Du har inte rätt att posta kommentarer