Många med psykisk ohälsa har även diabetes mellitus.

Insjuknandet kan gå åt båda hållen.

Diabetes kan starta eller förvärra till exempel depression och ångest och den psykiska ohälsan kan trigga en diabetessjukdom.

– Betrakta därför diabetes mellitus som en riskfaktor för psykisk sjukdom och tvärtom.

Läs mer i Janusinfo.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2018-06-28 14:59
Fast det handlar om diabetes mellitus där man ger insulin. Åldersdiabetes är en annan sak. Hon sa också detta:

Personer med psykos har 15–20 års kortare livslängd än normalbefolkningen. De med depression och ångest har 5–10 års kortare livslängd.
Geta
#1 Geta 2018-06-25 19:37
Jag har haft diagnosen diabetes2 i tretton år. Märker tydligt att blodsockret påverkas av hur jag mår psykiskt. Vid stress blir det sämre värden.

Du har inte rätt att posta kommentarer