Medellivslängden bland psykossjuka 15–30 år kortare än i befolkningen, vilket huvudsakligen beror på kroppsliga sjukdomar och inte på självmord.

Vid depression och ångest ger 5–10 år kortare livslängd.

Vid tungt narkotikamissbruk 25–30 år kortare medellivslängd.

Diabetes typ 2, prediabetes och det metabola syndromet är vanligt förekommande hos individer med psykos.

I en svensk studie med patienter i psykiatrisk öppenvård hade 10 procent diabetes, vilket var 2,7 gånger mer än bland icke-psykotiska kontrollindivider.

Dessutom hade 10 procent av psykospatienterna förhöjt fasteblodsocker, att jämföra med 3,8 procent i kontrollgruppen.

Hela 45 procent av psykospatienterna hade fullt utvecklat metabolt syndrom.

Läs mer i Läkartidningen.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2018-09-19 19:22
De tar inte upp missbruk, som 25 % med schizofreni kan ha. Det borde korta ner livet också några år totalt sett.
Admin1
#1 Admin1 2018-09-19 18:32
Saxat ur artikeln:

Det finns givetvis andra vägar att förse psykiatrin med somatiskt konsultstöd. Ett sätt vore att några timmar per vecka knyta en allmänmedicinare till en psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Enklaste sättet att finansiera detta vore nog att erbjuda vårdcentralen ifråga motsvarande psykiatrisk hjälp.

På verksamhetsområde Psykiatri Psykos, Sahlgrenska universitetssjukhuset, finns sedan några år tillbaka en fast anställd somatisk konsult med arbetsuppgifter i linje med det brittiska förslaget – ett konsultstöd tänkt att komplettera primärvårdens insatser. Det handlar om att öka medvetenheten bland klinikens medarbetare om den somatiska samsjukligheten i patientgruppen, men också om att erbjuda de patienter som inte vågar, kan eller vill ta kontakt med primärvården medicinsk hjälp. Den årliga somatiska hälsokontrollen är en av källorna till interna somatiska konsultationer.

Du har inte rätt att posta kommentarer