Patienten på en psykosavdelning drabbades av metabol acidos och hamnade i koma.

Först när hen blivit medvetandesänkt konstaterades tillståndet.

Läs mer hos Dagens Medicin.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2018-12-07 19:16
Tror inte det utan det är nog koman de kallar för förlamning, men respirator krävdes, så det var en allvarligare metabol acidos. Metabol acidos går att behandla med dropp bland annat. Depåinjektionen Zypadhera kan i ovanliga fall ge koma några timmar efter injektion och därför övervakas man några timmar.

https://medibas.se/handboken/kliniska-kapitel/akut/patientinformation/diverse/metabol-acidos/
Geta
#1 Geta 2018-12-07 18:58
Kan undra om han fick bestående förlamning?

Du har inte rätt att posta kommentarer