Professor Ulrik Fredrik Malt

Den genomsnittliga livslängden för norrmän med schizofrena störningar är 62 år.

Om du också har ett narkotikaproblem, är det nere i 47 år.

- Det är dock inte prioriterat i hälsovården. Det är svårt att förstå, säger Professor Ulrik Fredrik Malt i psykiatrisk forskning.

Läs mer hos forskning.no

Kommentarer   
Cider
#4 Cider 2019-06-18 14:36
Psyk öpenvårdsmottagningar behöver ta ett betydligt större ansvar än idag. Uppföljningar av fysisk hälsa behövs göras mer noggrant än idag. Utan att man ber om det som patient. Det obligatoriska läkarmöte en gång per år brukar va över snabbt och är helt uppenbart inte tilkrä kligt för många. Patienter som inte kan ta hand om sig lämnas åt sitt öde. En del förbjuder anhöriga att engagera sig i deras vård, såväl den psykiska som den fysiska. Istället för att psykiatrin remittera till t ex vårdcentralen för uppföljning och mer noggrann utredning av fysisk hälsa bör VC-läkare, specialister i allmänmedicin kallas att tjänstgöra i psykiatrin. Om man ska nå de patienter som är allra längst ifrån att kunna ta sig till vårdcentralen och/eller fysiskt mest illa däran.
Zoidar
#3 Zoidar 2019-06-15 01:03
Jag tror att ångest och stress kan vara en stor faktor. Vi med psykossjukdomar måste hitta sätt att finna lugn och trygghet, då får vi säkert 10 år till. Tänker jag tillbaka så har jag länge lidit av inre stress och oro. Svår nöt att knäcka. Ssri kan hjälpa, men tror inte det är en fullständig lösning, utan snarare att hitta en livsstil som föder lugn. Vi måste lära oss att hantera stress.

När jag åkte ut till havet och vilade på stranden tog det 1,5 timme innan jag kände mig lugn, vilket egentligen borde vara mitt normaltillstånd.
Admin1
#2 Admin1 2019-06-12 20:25
I Sverige lever en med schizofreni 15 år kortare för män och 12 år för kvinnor. Missbruk, självmord, rökning, övervikt och kroppsliga sjukdomar inverkar. Tror även att schizofrenigener och psykiska symptom kan ge kroppsliga sjukdomar. Det är mycket komplext.
Geta
#1 Geta 2019-06-08 16:14
Motivationen att sköta sin kroppsliga hälsa brister nog för många. Ett långt liv kan nog snarare skrämma än att var ett mål. De flesta orkar bara ta en dag i sänder.

Du har inte rätt att posta kommentarer