Coronapandemin påverkar oss alla och personer med funktionsnedsättningar har drabbats hårt under det senaste året.

”När vi följer upp hur Sverige efterlever FN:s funktionsrättskonvention, ser vi ytterligare försämringar på viktiga områden”, säger Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sveriges ordförande.

Läs mer hos Funktionsrätt Sverige.

Du har inte rätt att posta kommentarer