Inom psykiatrin har antalet besök gått ner för vuxna men ökat för barn och unga, och experterna tror på ökat behov av psykiatrisk vård i pandemins fotspår.

Kraftigt ökat behov av utredningar och risk för ökad förekomst av depression, ångest och suicid är några av farhågorna.

Läs mer i Läkartidningen.

Du har inte rätt att posta kommentarer