Indraget stöd, ökad isolering och psykisk ohälsa.

En rapport från Socialstyrelsen visar att pandemin slagit hårt mot personer som har insatser enligt LSS, lagen om stöd och service.

Uppdragets slutrapport visar att under 2020 genomförde 80 procent av landets kommuner och stadsdelar förändringar i LSS-verksamheten till följd av covid-19.

Framför allt drabbades personer med daglig verksamhet.

Omkring en tredjedel av kommunerna ställde in insatsen helt och hållet, vilket berörde 17 200 personer.

En lika hög andel kommuner minskade insatsens omfattning.

Läs mer hos Socialstyrelsen.

Du har inte rätt att posta kommentarer