För Radio Galen berättar Sofia Mellgren om Sveriges Kommuners och Regioners (SKR:s) arbete för psykisk hälsa och om förslagen i samsjuklighetsutredningen, där hon sitter med som expert.

Läs mer hos RSMH.

Du har inte rätt att posta kommentarer