För patienter med psykiatriska sjukdomar eller opioidberoende har det varit svårt att ta sig till en vårdcentral.

Primärvården i Malmö har därför bedrivit uppsökande verksamhet sedan 2016 på LARO-mottagningar och på psykiatriska mottagningar.

Man kan nu se positiva effekter av samarbetet; patienterna är mer uppmärksammade på fysiska symtom och är villigare att söka vård själva.

Läs mer i Läkartidningen.

Du har inte rätt att posta kommentarer