Ny undersökning från Folkhälsoinstitutet: Sex av tio med ekonomiska problem hämtar inte ut sin medicin.

De sjukas ekonomi avgör om de söker läkarvård eller inte.

Över 10 procent av de drygt 70 000 deltagarna i vår nya undersökning avstår från att söka läkare trots att de är sjuka.

Men bland dem som har ekonomiska problem väljer mer än var tredje bort läkaren.

Skillnaderna är stora även när det gäller inköp av medicin. Nästan 60 procent av dem med ekonomiska svårigheter avstår från att hämta ut receptbelagd medicin.

Det är fyra gånger fler än bland dem med bra ekonomi.

Även långvarigt sjuka avstår från sin medicin för att de inte har pengar till den.

Lagens målsättning om "vård på lika villkor" har inte uppnåtts.

Vården måste bli tillgänglig även för människor som har ont om pengar, skriver Folkhälsoinstitutets generaldirektör Gunnar Ågren tillsammans med medarbetarna Sarah Wamala, Gunnel Boström och Christer Hogstedt.

Från Dagens Nyheter.

Du har inte rätt att posta kommentarer